Kringloop Den Haag is anno 2014 uitgegroeid tot een middelgrote organisatie. We hebben nu 10 vrachtauto's tot onze beschikking, 7 winkels, 200 medewerkers, waarvan 30 vaste/reguliere medewerkers, die voor 90% zijn doorgegroeid vanuit een re-integratie baan. Help mee en geef uw oude spullen een tweede kans!

Missie en visie
De missie van Kringloop Den Haag is het scheppen van werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen en het sparen van het milieu door hergebruik te stimuleren.
1) Met onze activiteiten scheppen we arbeidsplaatsen en werkervaringsplaatsen voor mensen die niet of nog niet weten te slagen op de reguliere arbeidsmarkt.
2) Door bij de burgers herbruikbare goederen in te zamelen, die anders bij het grofvuil terecht zouden komen, en deze in onze winkels te verkopen, ontlasten wij het milieu. Het inbrengen van 18 kilo spullen betekent een besparing van een boom.

Onafhankelijk opereren
We zijn een bedrijf dat onafhankelijk en zelfstandig opereert en bestaat van de omzet uit de winkels. We willen zo onafhankelijk mogelijk zijn van subsidie. Slechts een klein deel (15 %) wordt met loonkostensubsidie ondersteund. We proberen dus zo bedrijfsmatig mogelijk te opereren als ieder ander bedrijf in het reguliere "commerciƫle" bedrijfsleven. Dat houdt tegelijk in dat we redelijk veel verwachten van onze mensen. Ze hebben bij ons de kans zich te ontwikkelen en te bewijzen. Ze verschaffen zichzelf hiermee de capaciteiten om zich waardevoller te maken voor een eventuele toekomstige reguliere baan.

Werkleerbedrijf
Kringloop den Haag is officieel erkend als leerwerkbedrijf en biedt mensen een (tweede) kans. Iedereen met een uitkering (WWB, WAJONG, WW, AOW, WIA) kan bij ons werken om op die manier arbeidsritme en werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Je kunt je vrijwillig melden of een organisatie kan een deelnemer aanmelden. We werken samen met de gemeente Den Haag, Delft, Rijswijk en Voorburg en met talloze andere organisaties en scholen.

Doelstelling
Kringloop Den Haag is een onafhankelijk bedrijf met een bedrijfsmatige aanpak. Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van de omzetten vanuit de winkels. Deze commerciƫle instelling houdt tegelijkertijd in dat we veel verwachten van de deelnemers aan de re-integratie trajecten en van de overige medewerkers. Wij bieden de deelnemer de kans zich in deze omgeving te ontwikkelen. Wij bieden aansturing op de werkplek en begeleiding door middel van job coaching, waardoor de deelnemer zichzelf de capaciteiten verschaft en kan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Interview De Telegraaf

Interview De Telegraaf en Kringloop Den Haag
Klik op het plaatje om de video af te spelen.