Kringloop Den Haag is opgericht in 1992 (heette in aanvang Kringloop de Oase) en is inmiddels uitgegroeid tot een middelgrote, professionele organisatie. We hebben 10 vrachtauto's tot onze beschikking, 7 winkels, 200 medewerkers, waarvan 30 vaste/reguliere medewerkers, die voor 90% zijn doorgegroeid vanuit een re-integratie baan.
Help mee en geef uw oude spullen een tweede kans!

Missie en visie
De missie van Kringloop Den Haag is het scheppen van werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen en het sparen van het milieu door hergebruik te stimuleren.
1) Met onze activiteiten scheppen we arbeidsplaatsen en werkervaringsplaatsen voor mensen die niet of nog niet weten te slagen op de reguliere arbeidsmarkt.
2) Door bij de burgers herbruikbare goederen in te zamelen, die anders bij het grofvuil terecht zouden komen, en deze in onze winkels te verkopen, ontlasten wij het milieu.
Het inbrengen van 18 kilo spullen betekent een besparing van een boom.

Onafhankelijk opereren
Stichting Kringloop Den Haag is een bedrijf dat onafhankelijk en zelfstandig opereert en bestaansrecht heeft door de omzet uit de winkels. Slechts een klein deel (15 %) wordt met loonkostensubsidie ondersteund. Die loonsubsidie wordt besteed aan vrijwilligers die hier met behoud van uitkering werken en vervolgens een jaar contract krijgen aangeboden bij goed functioneren. We werken dus net zo bedrijfsmatig als ieder ander bedrijf in het reguliere "commerciële" bedrijfsleven, maar met de nadruk op re-integratie en begeleiding.

Ze krijgen alles gratis!
Sommige klanten zijn wel eens verbaasd dat wij “ook nog geld durven te vragen voor spullen die wij gratis krijgen”. Dat is een begrijpelijke opmerking, die wel wat uitleg verdient. Het werkt zo: Om het mogelijk te maken dat de spullen bij u thuis in onze winkels terecht komen voor de verkoop maken we hoge kosten. We betalen huur van de zeven winkelpanden, er rijden tien vrachtwagens, er zijn personeel kosten en nog vele andere kosten die een bedrijf maakt. Het is hard werken en veel investeren om uiteindelijk het jaar financieel positief af te kunnen sluiten. De winst die we eventueel maken wordt meteen geïnvesteerd in goede doelen en in het creëren van nieuwe banen.

Doelstelling
Stichting Kringloop Den Haag is een onafhankelijk bedrijf met een bedrijfsmatige aanpak. Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van de omzetten vanuit de winkels. Deze commerciële instelling houdt tegelijkertijd in dat we veel verwachten van de deelnemers aan de re-integratie trajecten en van de overige medewerkers. Wij bieden de deelnemer de kans zich in deze omgeving te ontwikkelen. Wij bieden aansturing op de werkplek en begeleiding door middel van job coaching, waardoor de deelnemer zichzelf de capaciteiten verschaft om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Werkleerbedrijf.
De Kringloop den Haag is officieel erkend als leerwerkbedrijf en biedt mensen een (tweede) kans. Iedereen met een uitkering (WWB, WAJONG, WW, AOW, WIA) kan bij ons werken om op die manier arbeidsritme en werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Je kunt je vrijwillig melden of een organisatie kan een deelnemer aanmelden. We werken samen met de gemeente Den Haag, Delft, Rijswijk en Voorburg en met talloze andere organisaties en scholen.

Interview De Telegraaf

Interview De Telegraaf en Kringloop Den Haag
Klik op het plaatje om de video af te spelen.